Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for اکتبر 2010

هر دم از این باغ بری میرسد:

در رابطه با :

چند  خبر جدید در چند روز گذشته:

1.انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران.

2. اعدام مخفیانه 23 نفر در زندان وکیل آباد مشهد.

3. حضور پلیس در 2000 نقطه شهر تهران برای مقابله با اعتراضات احتمالی در رابطه با افزایش قیمت ها.

4. تخریب باغ گیاه شناسی نوشهر

5. کهریزک اصفهان

6. رتبه دولت ایران در گستردگی فساد و دزدی!

7. گسترش تحریم های بین المللی و تاثیرات آن بر مردم.

8. نقض حقوق انسانی و تشدید  فشارها به زندانیان سیاسی.

9……..

 

 

نظامی که برای حفظ منافع گروهی اندک:

تبعیض و نفی حقوق  ابتدایی زنان را تبدیل به قانون رسمی میکند!

از آگاه بودن شهروندان وحشت دارد و برای محدود کردن آگاهی آنان میلیاردها هزینه میکند و از به خطر انداختن جان ملیونها شهروند ابایی ندارد.

نظامی که  رای شهروندان  را به هیچ میگیرد و در صورت اعتراض مسالمت آمیز، آنان را در روز روشن مورد ضرب و شتم قرار داده، جوانان مظلوم را در زندانهایش مورد تجاوز فرار میدهد.

نظامی که برای جان شهروندان ارزشی قائل نیست،  نگاهش به هر معضل اجتماعی، نه از زاویه اصلاح  و حل مشکل برای بهروزی شهروندان بلکه در جهت منافع عده ای معدود و حفظ «نظام مقدسش» است. از ارسال پارازیت برای جلوگیری از آگاهی رسانی گرفته  تا مخلوط کردن مواد خطرناک شیمیایی  در بنرین مصرفی. از عدم توجه به کیفیت  آب و هوای سالم  گرفته تا ندانم کاری ها در شهرسازی و جاده سازی و…. هر ساله باعث مرگ زود رس و گسترش انواع بیماریها  و مشکلات جسمی و روانی برای شهروندان میگردد.

نظامی که با داشتن بزرگترین منابع انسانی و طبیعی در دنیا از حل ابتدایی ترین مشکلات اجتماعی ناتوان است و سالهاست که خط فقر 40-50 درصدی را به جامعه تحمیل کرده.

نظامی که ناتوان از کمک به شکل دادن اقتصادی سالم و مولد؛ مروج فرهنگ گدا پروری  و گسترده ترین درجه فساد اداری در دنیا است.

نظامی که بخاطر بی کفایتی  سیاسی و ماجراجویی های بحران زا،  ثروت های ملی را بباد میدهد. با عقد قراردادهای خیانت کارانه از دریا ی خرز تا خلیج فارس (پروژه های عظیم گازی) ثروت های ملی را به تاراج میدهد. نظامی که میرود بخاطر حفظ منافع عده ای قلیل و ایدئولوژی ورشکسته دین حکومتی و حکومت دینی  آینده ملیونها ایرانی را در خطرات جدی بیاندازد. مردم ستم کشیده مان را با انواع تحریم های بین المللی  و فشارهای اقتصادی روبرو سازد.

 

نظامی که با استفاده از مذهب و فرامین مذهبی؛ پست ترین معیارهای اخلاقی و فرهنگی (خرافه و دروغ و ریاکاری) در جامعه ترویج میکند.

نظامی که بزرگترین دشمنانش شهروندان آزادی خواه هستند و برای سرکوب آنان بیشتر از سی سال از هیج دروغ و جنایتی فروگذار نکرده است.نظامی که از هر تشکل مدنی مستقل  و ابراز هر گونه عقیده ای متفاوت با ایدئولوژی ورشکسته اش وحشت دارد. صدا و سیمایش بزرگترین تحمیل کننده فرهنگ تک صدایی در جامعه است.

نظامی که مجبور است برای سرکوب دانشگاهیان و آگاه ترین بخش های جامعه  دائم دانشگاهها را «پاک سازی» نماید و هر سی سال یکبار دست به  «انقلاب فرهنگی» در دانشگاهها زند!

 

نظامی که  بجای ارج نهادن  و حمایت از تنوع قومی و عقیده ای، ابتدایی ترین حقوق هموطنانمان را نفی میکند.

نظامی که به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی  اهمیتی نمیدهد.  منابع وثروت های ملی را بسادگی قربانی مناقع  عده ای معدود قدرت طلب جاهل میکند.

 

نظامی که آزاده ترین جوانانش را در زندانها  به قتل میرساند. ریس دولت روانی اش ملیون ها شهروند را خس و خاشاک خوانده و  رهبر جاهلش با بیشرمی  تمام میلیونها نفر از آگاه ترین شهروندان کشور را میکرب میخواند!

نظامی  که هزاران زندانی سیاسی را بدون محاکمه و با فرمان چند خطی «امام   راحلش» اعدام میکند.  یکی از وحشتتناک ترین پرونده های نقض حقوق بشر و اعدام  را در دنیا دارد.

 

نظامی که  بزرگترین ابزار کنترل شهروندانش سعی درنهادینه کردن جو ترس و خفقان بر جامعه است.

نظامی که زمینه  استبداد دینی و انواع تبعیضات و نابرابری های  جنسی  عقیده ای  را بعنوان «ارزش های دینی»  در قانون اساسی اش نهادینه کرده.

 

 

آیا چنین نظامی «اصلاح پذیر» است؟

 

نظام استبدادی  ولایت مطلقه  فقیه  با  همراهی سپاه   تبدیل به حکومتی نظامی مذهبی  گشته.   این مجموعه   از روشهای مختلف برای کنترل و سرکوب خواسته های انسانی آزادی خواهان استفاده میکند. ما نیز میباید  برای رسیدن به اهدافمان از شیوه های مختلف و متنوع برای درمانده کردن رژیم استفاده نماییم.

* برای دستیابی به مطالبات  و گرفتن حقوق انسانی و شهروندی خود: ضعف های جنبش آزادی خواهی را بشناسیم.

* برای مبارزه موثر  ابزارهای مهم  کنترل و سرکوب  رژیم را بازبشناسیم.

 

 

بنظر شما :

 

ضعف های جنبش آزادی خواهی کدامند؟

ابزارهای مهم کنترل و سرکوب رژیم کدامند؟

خواسته های شفاف. برنامه مشخص. اتحاد گسترده.  شناختن ریشه های ترس. تلاش موثر. حقوق شهروندی.

بیژن پوینده

 

 

 

 

 

Read Full Post »

 

اگر هدفمان نه فقط  مبارزه با یک دولت خاص بلکه  مبارزه با نظام و فرهنگ استبدادی است.

اگر خواهان مبارزه با فرهنگ  ریا و دروغ  و تزویر  که بوسیله نظام استبدادی تبلیع و تشویق میشود، هستیم.

اگر با  شکنجه و اعدام  و نقض حقوق بشر از طرف هرنیرویی مخالف هستیم.

اگر هدفمان داشتن جامعه ای آباد و آزاد است.

اگرخواهان زندگی  در کشوری هستیم  که حقوق انسانی یکایک  شهروندان  آن محترم شمرده شود.

اگر خواهان عدالت و مخالف انواع تبغیضات بر اساس عقیده،  جنسیت، نژاد و… هستیم.

اگر خواهان زندگی در جامعه ای بدور از دروغ و ستم و تحقیر هستیم.

 

اگر میخواهیم آزاده باشیم:

 

میتوانیم:

نه  فقط اشتباهات و خطاهای دیگران  را دیده ،  خود را نیز در  آینه  ببینیم و منتقد  ایده ها  و رفتارهای نادرست گذشته خود باشیم. بدانیم که هر قدر قدرت و امکانات بیشتری داشته ایم، مستولیت  بیشتری هم داشته ایم.

 

میتوانیم:

حقیقت را فدای مناقع گروهی  و یا دگم های عقیدتی نکنیم.

 

میتوانیم:

هر گونه تمامیت خواهی و  حکومت استبدادی را محکوم کنیم.  از جمله حکومت مذهبی  را  که خود یکی از دلایل  مهم  رواج  دروغ و  ریا کاری  و نهادینه کردن انواع تبغیضات جنسی و فکری مذهبی  و سیاسی در جامعه ما بوده است!

 

میتوانیم:

شخصیت پرستی را کنار گذاشته  و  خرد،  منطق و معیارهای حقوق بشری  را راهنمای گقتار و رفتار و کردار خود گردانیم.

نظام  استبدادی  از ترس به عنوان سلاحی مهم برای سرکوب  خواسته ها  و حقوق انسانی ما استفاده میکند. ریشه های ترس  را درون خود بشناسیم و آگاهانه این سلاح سرکوبگران  را بی اثر نماییم.

 

میتوانیم:

ظرفیت خود را برای شنیدن صداهای مخالف بالا بریم.  نه تنها تحمل صدای های دیگر را داشته باشیم. بلکه تنوع  و چندصدایی در افکار و عقاید را ارج نهیم.

 

میتوانیم:

در تلاشمان برای ساختن جامعه بهتر که در آن حقوق انسانی و شهروندی محترم شمرده میشوند.

حقیقت را فدای مصلحت نگردانیم.

میتوانیم…

 

Read Full Post »