Feeds:
نوشته
دیدگاه

Archive for مارس 2010

سلام بر بهار، بر تازگی  بر طبیعت، سلام بر زندگی  و زنده بودن

سیزده بدر، روز جهانی کارگر و روزهایی که هر یک سمبلی از وقایع تاریخی، یادبودها وجشن ها ی ملی ما هستند یکی پی از دیگری در راهند.  در هر یک از این روز ها میتوانیم با شادی و جشن گرفتن زندگی در برابر مرگ. خواست آزادی در برابر استبداد، در عین  برگزاری جشن و پایکوبی ، برای آزادی خود و دیگر هموطنانمان از یوغ استبداد طالبانی با ایده های  خلاق متناسب با موقعیت  تلاش نماییم.  سیزده بدر جشن و شادی در طبیعت  را با   تلاش هایمان برای  دور ریختن نحسی  نظام ولایت فقیه همراه کنیم.

زندانیان سیاسی  در  روز رفتن ما به دامان طبیعت کماکان دربند هستند. یاد و اندیشه   رهایی آنان و رهایی خود از بند نظام سرکوبگر در عین شادی و جشن گرفتن در ذهن مان خواهد بود.

بیاد داشته باشیم که  رژیم  با  سو استفاده از ثروت های ملی  بیکران ما  و داشتن قدرت سرکوب و  تبلیغات گسترده دائما در فکر سرکوب خواسته های بر حق  و انسانی ما و تحمیل و تثیبت  سلطه  ستمگرانه  و  طالبانی خود است.  ما نیز برای گرفتن حقوق خود میتوانیم از هر موقعیتی استفاده ای موثر نماییم. میدانیم که بهایی که برای زندگی در جامعه استبداد زده می پردازیم بمراتب بیشتر از  بهایی است که با مبارزه سنجیده برعلیه آن می دهیم.  .پس تلاش میکنیم. برای رهایی از استبداد. مسیر ممکن است طولانی باشد.  به تناسب توان فردی و با همیاری گروهی در هر مرحله با توجه به امکانات به سازماندهی و برنامه ریزی و فعالیت در راه اهدافمان می پردازیم. اگر در عمل به مشکل بر خوردیم دلسرد نشده بلکه چاره اندیشی میکنیم. . آزادی بهایی دارد و ما حاضریم ان بها را پرداخت کنیم.

سال 89 را با آگاهی  و سازماندهی در محله ها و محیط های کاری تبدیل به سال مرگ استبداد و

هر  جشن ملی را تبدیل به کابوسی برای اشغال گران نماییم.

Read Full Post »

بهاران خجسته باد

با آرزوی موفقیت و سلامتی برای ایرانیان آزادی خواه و دوستان عزیزم.  با امید به اینکه بتوانیم با همیاری و همکاری در جهت رسیدن به خواسته های بر حق و انسانیمان در سال دید قدم های استوار برداریم.

1. ایران در سالی که گذشت:

در سال گذشته شاهد شکل گیری و گسترش  جنبشی آزادی خواهانه در کشورمان بودیم. اگر چه شروع  این جنبش در  اعتراض به تقلب گسترده در «انتخابات» خرداد 88  شکل گرفت، اما زمینه های شکل گیری این  حرکت از مدتها قبل مهیا شده بود و بخاطر شرایط دیر یا زود با جرقه ای آماده شعله ور شدن بود.  اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم با سرکوب و قتل و تجاوزات در زندانهای نظام اسلامی روبرو شد. تاکنون صدها نفر در اعتراضات سال گذشته بوسیله مزدوران رژیم به قتل رسیده اند. هزاران نفر زندانی شده اند.  انواع شکنجه در زندانهای «جمهوری» اسلامی  بصورت گسترده اعمال میشود. سال گذشته رکورد اعدام ها در  ایران شکست.  هدف رژیم برگرداندن مردم به خانه هایشان با ایجاد حداکثر وحشت و ادامه حکومت  استبداد دینی به قامت دیکتاتوری نظامی مذهبی سپاه بود. اما تداوم اعتراضات در 18 تیر، تداوم مبارزه در روز قدس و سپس گسترش  دامنه اعتراضات به شهرهای بزرگ در 13 آبان , 16 آذر و  روز عاشورا این آرزوی رژیم را نقش بر آب کرد.  اعتراضات گسترده مردمی  و روش های وحشیانه رژیم در سرکوب مطالبات ابتدایی  انسانی  و مدنی باعث از بین رفتن مشروعیت نظام «جمهوری» اسلامی  بصورتی فزاینده  حتی در  رابطه با برخی طرفداران سرسخت نظام استبداد دینی بود.

2.  نقاط قدرت جنبش آزادی:

برخی نقاط  قدرت  جنبش آزادی خواهی عبارتند از:

* 30 سال سرکوب ابتدایی ترین حقوق انسانی اقشار و بخش های مختلف  جامعه، وجود انواع تبعیضات  جنسی، قومی، مذهبی، فکری  و عدم توانایی نظام ولایت فقیه در حل مشکلات اقتصادی و ایجاد امنیت شغلی باعث  گستردگی زمینه های اعتراضات  و سراسری شدن جنبش کنونی گردیده است.

* از بین رفتن مشروعیت نظام  در میان اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران.

* ریختن ترس بخش های قابل توجهی از ایرانیان و مبارزه با اتکا به خرد جمعی.

* غلبه گفتمان دمکراتیک، آگاهی سیاسی  در بخش های قابل توجه جامعه  و  پیشبرد مبارزه ای با ارزش و تحسین برانگیز  علیرغم  وجود شرایط سخت سرکوب.

* عدم توانایی رژیم در مسدود کردن اطلاعات  و کانال های اطلاع رسانی.

* افزایش فزاینده دعواهای  جناح های مختلف درون نظام.

* ناتوانی جناح حاکم در شکست دادن جنبش آزادی خواهی علیرغم  تلاش های متعدد تا پایان سال 88.

* فساد گسترده مالی در میان سران حکومت و بحران فزاینده اقتصادی که میتواند  در صورت سازماندهی و برنامه ریزی ایرانیان آزادی خواه باعث تضعیف و ریزش هر چه بیشتر نیروهای  نظام گردد.

بنظر شما جنبش کنونی  چه نقاط قدرت دیگری دارد؟  چگونه میتوان از این نقاط  برای رسیدن به مطالباتمان استفاده موثر نماییم؟

3. نقاط ضعف  جنبش آزادی خواهی:

* عدم وجود تشکیلات  و سازماندهی قدرتمند احزاب و سازمانهای دمکراتیک  بسبب سرکوب های گسترده بوسیله نظام ولایت فقیه.

* عدم  وجود جبهه ای متحد، متشکل  دمکراتیک برای سازماندهی موثر مبارزات مدنی.

* توهم امکان تحول دمکراتیک در چهارچوب  نظام کنونی  در میان بخشی از ایرانیان، بدون توجه به این نکته که اگر این نظام ظرفیت قبول آزادی مطبوعات و احزاب و تشکلات مستقل مدنی را داشت، میبایست این ظرفیت را در 30 سال گذشته به شکلی نشان میداد!

«ظرفیت های مثبت  قانون اساسی» نظام جمهوری اسلامی در هیچ مقطعی باعث تحمل آزادی مطبوعات و احزاب و سازمان های مستقل از الیگارشی سران حکومت دینی نشده است.  در عوض «ظرفیت های منفی قانون اساسی» نظام  باعث نقض گسترده   ابتدایی ترین حقوق مدنی  و فردی هموطنان ما بطور دایم از ابتدای تشکیل نظام «مقدس» بوده است!

ماهیت حکومت تمامیت خواه مذهبی از ابتدای تاسیس بر پایه حذف و عدم تحمل چند صدایی شکل گرفته است.  تجربه کودتای انتخاباتی خرداد 88  آخرین دلیل بر عدم قابلیت اصلاح پذیری نظام ولایت فقیه است. اگر «کشتی» نظام ظرفیت قبول خواسته های دمکراتیک مردم را دارا بود بر علیه کاندیداهایی  که خواستار فعالیت در چهارچوب آن بودند کودتا نمیکرد.

* استفاده  و تجربه  نظام  از شیوه های متنوع  در سرکوب اعتراضات مردمی با استفاده از ثروت های ملی.  از جمله بازی های پیجیده  سیاسی سران نظام «جمهوری» اسلامی.  آنان با آشنایی دقیق  جو سیاسی جامعه در مواقع حساس با طرح شعارها و حرف های جذاب ولی بدون پشتوانه  عملی، بخش قابل توجهی  از انرژی ذخیره شده را در غیاب وجود سازمانهای سیاسی مستقل، کنترل میکنند.  سپس بخش پلیسی نظام  فعالین جوان و کم تجربه را  شکار نموده  و تشکیلات نوپا و مستقل مدنی را با استفاده از روشهای امنیتی پلیسی منهدم مینمایند.  کنترل منابع عظیم و ثروت های ملی بوسیله این نظام توتالیتر این هدف را امکان پذیر تر مینماید. تجربه انقلاب 57؛  جنبش های اعتراضی دهه شصت و هفتاد و سرکوب  18 تیر 78 و  سرکوب های 8 ماهه اخیر مثال های واضحی بر این ادعا هستند.

بنظر شما  جنبش کنونی  چه نقاط ضعف دیگری دارد؟  چگونه میتوان  این نقاط  ضعف را در حد توان برطرف کرد؟

4. دورنمای تحولات:

در رابطه با شرایط کنونی سه امکان مشخص محتمل است:

1.  تثبیت  جناح نظامی امنیتی حاکم و افت جنبش. سناریویی که آینده مخوفی را برای مردم کشورمان در بر دارد. در صورت شکست یا افت قابل توجه  جنبش شاهد تثبیت دیکتاتوری نظامی مذهبی و پاکستانی شدن یا عراقی شدن حاکمیت خواهیم بود. بخشی از بدنه  آزادی خواه اصلاح طلبان زندانی و تبعیدی خواهند شد. تعدادی از مبارزین آزادی خواه  بوسیله نظام  اعدام خواهند شد.  با توجه به شرایط بین المللی میباید شاهد  وجود عدم ثبات سیاسی گسترش پیش از پیش فقر و امکان تجاوز نظامی و در عین حال دیکتاتوری حاد نظامی مذهبی باشیم.

2. عقب نشینی جناح امنیتی نظامی (سران سپاه)، مرگ احتمالی خامنه ای،  تغییرات  در چهارچوب نظام اسلامی، از جمله جابجایی  چند مهره (احمدی نژاد و چند نفر از منفورترین فرماندهان نظامی).  بازگشت به دوران  ماقبل انتخابات و استمرار  «جمهوری» اسلامی.  شرط لازم این سناریو عدم شکست جنبش کنونی  و در عین حال عدم موفقیت قاطع آن بسبب بی برنامگی ایرانیان آزادی خواه و سازش مرحله ای جناح های درگیر نظام برای حفظ آن است. این سناریو نهایتا به  از دست رفتن دستاوردهای جنبش اعتراضی منجر میگردد.

3. سقوط نظام ولایت فقیه،  ورود به دوران انتقالی برای استقرار نظام جمهوری ایران و تدوین قانون اساسی نوین بر اساس موازین حقوق بشری و جدایی دخالت مذهب در امر دولت. پایان کابوس حکومت  طالبانی و آغاز دوران سازندگی و رنسانس عظیم فرهنگی.  بنظر من  سی سال سرکوب فرهنگی هنری علمی و اجتماعی در زیر یوغ حکومت مذهبی ولایت فقیه، با وجود جامعه ای جوان و با انرژی و میلیونها ایرانی تحصیل کرده  و دنیا دیده و پتانسیل های عظیم  و ثروت های ملی، همه و همه میتوانند اجزا شکل دهنده این رنسانس اجتماعی و فرهنگی باشند.  تحولی دمکراتیک که ابعاد آن نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه  چشم گیر بوده  و زمینه  مثبتی برای تحولات  دمکراتیک در منطقه  بوود خواهد آورد.

شرط لازم برای تحقق این سناریو  تلاش موثر ایرانیان آزادی خواه و دمکرات برای رسیدن به  اتحادی گسترده  با برنامه مشخص و رشد کمی  و کیفی جنبش آزادی خواهی است.

اگر هدفمان  استقرار نظام دمکراتیک، گرفتن حقوق انسانی  و ساختن ایرانی آباد  آزاد  و   چند صدا و بدور از انواع تبعیض  و زورگویی است. اگر هدفمان داشتن زندگی بهتر برای خود و نسلهای آینده است. با تمام قدرت برای آزادی خود از چنگ اشغال گران تلاش کنیم.  برای اینکار میباید  برنامه و اهدافمان شفاف باشد. با داشتن هدف  و برنامه مشخص میتوان به سازماندهی متناسب با شرایط  و گسترش شبکه های موثر در جهت اتحاد  ایرانیان آزادی خواه پرداخت.

فعالان سیاسی، دانشجویان و ایرانیان آزادی خواه در هر کجای دنیا میتوانند در جهت این اهداف تلاش نمایند.

بوجود آوردن اتحاد گسترده بین ایرانیان آزادی خواه از یکطرف و تشکیل هسته های مقاومت مدنی  از طرف دیگر ما را به خواسته های بر حق و انسانی مان نزدیک میکند.

در این رابطه میتوانید به پیشنهادهای مشخص در رابطه با شکل دادن به شبکه ایرانیان دمکرات و سکولار توجه فرمایید.

رژیم ولایت  فقیه در عین ورشکستگی کامل اخلاقی کماکان با کنترل ثروت های بیشمار ملی قادر به تجهیز نیرو های مزدور در جهت سرکوب جنبش آزادی خواهی است. برای فلج کردن نظام، گسترش جنبش و آمادگی برای اعتصابات سراسری لازم است. همچنین تلاش برای باز شدن نسبی فضای سیاسی و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق آنان  از وظایف مهم هر نیروی سیاسی و ایرانی آزادی خواه است. هسته های مقاومت مدنی ابزاری کلیدی برای دستیابی به این خواسته ها ست.  جنبش ما برای موفقیت میباید روز به روز قدرتمند تر شود.  ما بیشمارانیم. ما میتوانیم موفق شویم. سیزده بدر  و روز جهانی کارگر در راهند. بیایید  برای گسترش جنبش و جشن گرفتن هر چه پا شکوه تر این دو روز مهم  سازماندهی کنیم.

سال 89 را تبدیل به سال سازماندهی، مقاومت  و مبارزه برای بزیر کشیدن  استبداد دینی نماییم.

شاد  و پیروز باشید.

بیژن پوینده

Read Full Post »

چهار شنبه سوری،سیزده بدر، روز جهانی کارگر و روزهایی که هر یک سمبلی از وقایع تاریخی، یادبودها وجشن ها ی ملی ما هستند یکی پی از دیگری در راهند.  در هر یک از این روز ها میتوانیم با شادی و جشن گرفتن زندگی در برابر مرگ. خواست آزادی در برابر استبداد، در عین  برگزاری جشن و پایکوبی ، برای آزادی خود و دیگر هموطنانمان از یوغ استبداد طالبانی  تلاش نماییم.  با خواندن سرخی تو از من زردی من از تو  و سر دادن فریادی های  آزادی، آزادی در سراسر کشورمان  ایده های کهنه و خاک گرفته  را بدور ریخته  و به  پیشواز  بهار  و سالی نو   با ایده هایی تازه  برویم. جسورانه  اما با  آگاهی برای نجات خود از چنگ رژیم متجاوز و اشغال گر ولایت فقیه تلاش نماییم. در چهارشنبه سوری اسطوره  پیروزی نور بر  تاریکی را به واقعیت تبدیل کنیم.

چهارشنیه سوری امسال ، جشن و مبارزه امروز را  با تلاش های چند هزار ساله پیشینیانمان  برای  آزادی و عدالت  پیوند زنیم.   به سرکوب گران، شکنجه گران و کسانی که برای منافع بی مقدار خود به هر دروغ و مکر و حیله و جنایتی متوسل میشوند نشان دهیم که ایرانی آزاده میمیرد ذلت نمیپذیرد.

هنگام پریدن از روی آتش با خود  عهد کنیم که بهترین راه زنده نگاه داشتن خاطره جان باختگان راه آزادی و دوستان در بندمان تلاش برای رسیدن به  آزادی و رها کردن خود و هموطنانمان از بند استبداد از هر نوع و با هر بهانه ای است.   با خود عهد کنیم که خود را از بند سنت های کهنه آغشته به تفکرات استبدادی و تمامیت خواهی رها کنیم  تا بتوانیم   آزاد بال و سبک  برای رهایی واقعی خود  تلاش کنیم.

وقتی نظامی سرکوبگر  بر ما مسلط است؛ همگی زندانی آن نظامیم.  اما بدانیم که قبل از انکه زندانی این نظام شده باشیم، زندانی افکار خود بوده ایم.  به این دلیل تلاش برای آزادی سیاسی بدون تلاش برای رهایی از تفکرات فرهنگ استبدادی امکان پذیر نخواهد بود. چرا که استبداد سیاسی و فرهنگ استبدادی لازم و ملزوم یکدیگرند.

زنگارهای تفکرات استبدادی که  بطور دایم از طریق سیستم «اموزشی» و تبلیغات نظام سرکوبگر القا میشوند را باز شناسیم.  بهترین ابزار ما برای اینکار تقویت و رشد تفکر انتقادی است. اینکار  با  تلفیق تجربیات فردی و مطالعه  موضوعات متنوع  اجتماعی و در تلاشی آگاهانه برای  شکل دادن به تفکر مستقل برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوعات  امکان پذیر است. خود  آگاهی به نقش زنگارها و جزمیات القا شده و تلاش برای شفاف نمودن تفکر در روندی ما را به هدف آزاد اندیشی نزدیک میکند.

در بعد  اجتماعی برای مبارزه با نظام استبدادی که خود نقشی اساسی در باز تولید  فرهنگ استبدادی دارد، احتیاج به برنامه ای شفاف با هدف های تعریف شده و شیوه های موثر سازماندهی داریم. هدف،  تبدیل  اعتراضات و حرکت های ناپیوسته به زنجیره ای بهم پیوسته برای  قدرتمند کردن جنبش آزادی خواهی است.  زنجیره اعتراضی که هدفش فلج کردن کامل نظام اشغالگر در راه دستیابی به خواسته ها و حقوق اولیه و  انسانی ماست.

در نوشته  «جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید»(1)  برنامه ای مشخص همراه با شیوه هایی برای سازماندهی مطرح گردیده اند.

در این طرح ایجاد شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار و  تشکیل و گسترش هسته های مقاومت و تشکلات مدنی(2) بعنوان دو ابزار اصلی  و پایه ای جنبش آزادی خواهی  پیشنهاد شده است. در اینجا  بار دیگر به نقش کلیدی هسته های مقاومت و تشکلات مردمی برای ایجاد ارتباط بین اعتراضات مجزا در جهت عمق دادن و هدف دار کردن جنبش اعتراضی کنونی میپردازیم.  بدون وجود سازماندهی و تشکل هیچ برنامه ای هر چقدر جالب و هیچ «رهبری» هر چقدر مبارز، کاری از پیش نمیبرد. تحولات اجتماعی  و قدم های بزرگ تاریخی نه بوسیله قهرمانان بلکه با اراده جمعی  و تلاش مستمر امکان پذیر می گردد. با یک قهرمان، فرهنگ استبدادی و روابط اجتماعی دگرگون نمی گردد.  تحول  دمکراتیک در کشورمان  و ساختن ایرانی ازاد و آباد   نیاز به تلاشی جمعی دارد. کسانی که خواستار کسب و حفظ ازادی هستند  به تناسب توانشان  و بکار گیری خلاقیت، با همیاری دراین راه تلاش می کنند.

هسته های مقاومت مدنی خمیر مایه  جنبش آزادی خواهی هستند. از مثال های ساده شروع کنیم. شما میتوانید با همکاری چند دوست، عضو خانواده، همشاگردی و همکار مورد اطمینان  در محله، دانشگاه، اداره، کارخانه، مدرسه و…هسته مقاومت درست کنید.  این همکاری ساده باعث میشود که برای شرکت در اعتراضات خیابانی یا اطلاع رسانی در محله و محیط کار با همکاری و همیاری یکدیگر موفق تر و موثر تر عمل کنید. مثلا برای بخش  C.D یا اعلامیه در محل 5 نفر میتوانند با تقسیم کار و داشتن هوای همدیگر موثر تر از یک نفر عمل کنند. برای شرکت در اعتراضات گروه های 10 یا 15 نفره  بهتر میوانند از خود دفاع کنند و با تقسیم کار مراقب مزدوران باشند و یا در صورت دستگیری و  زخمی شدن یک دوست، به کمک او بشتابند.

چهارشنیه سوری میتواند زمان مناسبی برای بخش  اعلامیه،  طرح شعارها و خواسته های مردمی بصورت گسترده در تمام نقاط ایران باشد.  رژیم  ولایت فقیه از گسترش اعتراضات و قدرت مردم  وحشت زده است.  چهارشنبه سوری  میتواند روزی دیگر در نشان دادن قدرت و عزم مردم  برای احقاق حقوق انسانی شان باشد.  نظام ولایت فقیه همیشه از کارت پراکندگی مردم در نقاط مختلف کشورمان برای سرکوب استفاده کرده.

اینبار اما مردم در تمام کشور و در تمام محلات میتوانند این جشن  ملی را تبدیل به کابوسی فراموش نشدنی برای طالبان ایران نمایند.  نیروهای سرکوبگر در این روز توانایی کنترل هزاران هزار محله در شهرهای مختلف ایران را ندارند.  بیاد دارم سال گذشته در شب چهارشنبه سوری بطور تصادفی کنار چند مامور که بنظر اطلاعاتی بودند  در میدانی ایستاده بودم. صحبت های آنان و رفتار آنان حاکی از نگرانی شدیدی بود که از قدرت عظیم مردم در آن شب احساس میکردند. این قدرت عظیم را میتوان جدا از واکنشهای کور و لحظه ای،  تبدیل به نیرویی موثر برای نشان دادن قدرت مردم، اطلاع رسانی و سازماندهی محله ای کرد.    از امروز میتوان برای چهارشنبه سوری برنامه ریزی کرد.

بیایید باهم جشن آخرین  چهارشنبه  سال را تبدیل به جشنی برای مرگ استبداد نماییم. میدانیم که جنبش آزادی خواهی میتواند پیروز گردد.  چرا که  این جنبش شعور است در برابر جهل، حرکت آزادی خواهی است در برابر استبداد و زور گویی ظالمان. جنبش آزادی خواهی پیروز است چرا که ما بیشمارانیم. ما آینده سازان ایرانی آباد و آزادیم. ایرانی که  در آن سینه هیج انسانی برای دفاع از حقوق انسانی خود و هموطنانش شکافته نشود.  هیج کارگری در اعتراض برای گرفتن حقوقش زندانی نشود. کودکان کار و کودکان خیاباتی با گونه های زرد و دستان سرخ  قربانی اقتصاد مریض و بی توجهی حکومت گران فاسد  نباشند.هیچ جوان دانشجویی برای  دفاع از حقوق هموطنانش مورد تعرض قرار نگیرد.. شاهد خودسوی زنان و قتل های ناموسی نباشیم. زن ایرانی مجبور به پوشش اجباری نباشد.

هیج نویسنده ای بخاطر عقایدش به قتل نرسد. هموطن  سنی بخاطر دینش مورد توهین قرار نگیرد. هموطن بهایی بخاطر دینش از تحصیل محروم نشود. هیج جوان کردی بواسطه بخاطر فعالیت سیاسی به جوخه اعدام سپرده نشود.  ایرانی دیگر.  ایرانی که در آن ثروت های ملی ما بجای دزدی و اختلاس و باج دهی به بیگانگان صرف بوجود آوردن اقتصادی مولد و پویا برای همه اقوام ایرانی شود. جمهوری ایرانی که از حقوق شهروندی همه ایرانیان دفاع نماید.  و برای  عدالت اجتماعی تلاش نماید. ایرانی    که مایه افتخار هر ایرانی باشد.

برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت  و رسیدن به بهار آزادی،  همراه دیگر هموطنان آزادی تلاش نماییم.  با داشتن برنامه و هدف مشخص در هسته های مقاومت  خود را برای جدال قطعی با تاریکی آماده نماییم.

جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید

2.   هسته های مقاومت مدنی

بیژن  پوینده.

https://poyandeh.wordpress.com/

Read Full Post »

هسته های مقاومت و تشکلات مدنی؛ ابزار اصلی مبارزه با  دیکتاتوری نظامی طالبان ایران.

1.  نظام استبدادی ولایت مطلقه فقیه بر اساس ماهیت تمامیت خواه و ضد دمکراتیک خود و در تداومی منطقی، به یک دیکتاتوری نظامی مذهبی استحاله پیدا کرده است. این «تحول»برعکس ادعای برخی طرفداران حکومت دینی و دین حکومتی صرفا به دلیل «اشتباه»  ویا انحراف «عده ای نادان» بوجود نیامده است.  شرایط امروز نظام «جمهوری» اسلامی  حاصل  تفکرات حاکم  بر ذهن رهبران و طرفداران حکومت دینی و «اندیشه های امام راحل» و قوانین نوشته  شده بوسیله آنان از جمله قانون اساسی نظام ولایت فقیه، قوانین جزایی از جمله قانون قصاص و مجازات های اسلامی است.

2. نظام «جمهوری» اسلامی  به خاطر عدم توانایی در حل مشکلات جامعه  و بخاطر جنایات متعدد در سی سال اخیر  و تلاش در جهت سرکوب جنبش  عدالت طلبانه کنونی از نظر اخلاقی و مشروعیت مردمی و به ورشکستگی کامل رسیده است. با این همه، چنین نظام از درون پوسیده ای، هنوز بواسطه کنترل منابع عظیم طبیعی و انحصار رسانه ای و در دست داشتن ابزارهای متعدد  برای سرکوب ، میتواند در برابر اعتراضات گسترده اما بدون برنامه و رهبری موثر ایستادگی نماید.

3. روزهایی که هر یک سمبلی از وقایع تاریخی، یادبودها وجشن ها ی ملی ما هستند یکی پی از دیگری از راه میرسند. امروز روز جهانی زن است، فردا چهار شنبه سوری است. سیزده بدر و روز جهانی کارگر  نیز در راهند. هر یک از این روز ها میتوانند برای گسترش اعتراضات به سیاست های سرکوب  نظام ولایت فقیه  مورد استفاده قرار گیرند.  اگرچه اعتراضات خیابانی برای تجدید قوا و یاد آوری قدرت جنبش به اشغال گران ضروریست، اما برای رشد و قدرتمندتر شدن جنبش اتکای محض بر تظاهرات پراکنده کافی نیست.

4. بجای حرکت های ناپیوسته، میتوان این اعتراضات را تبدیل به زنجیره ای بهم پیوسته برای  قدرتمند کردن جنبش آزادی خواهی نمود. زنجیره اعتراضی که هدفش فلج کردن کامل نظام اشغالگر در راه دستیابی به خواسته ها و حقوق اولیه و انسانی شهروندان است.

برای اینکار نیاز به برنامه شفاف و شیوه های موثر سازماندهی با توجه به شرایط کنونی داریم.

5. در نوشته  «جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید»(1)  برنامه ای مشخص همراه با شیوه هایی برای سازماندهی مطرح گردیده اند. در این طرح ایجاد شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار و  تشکیل و گسترش هسته های مقاومت و تشکلات مدنی بعنوان دو ابزار اصلی و پایه ای جنبش آزادی خواهی  پیشنهاد شده است. حال به نقش کلیدی هسته های مقاومت و تشکلات مردمی برای ایجاد ارتباط بین اعتراضات مجزا در جهت عمق دادن و هدف دار کردن جنبش اعتراضی کنونی میپردازیم.

هسته های مقاومت(2)  نقش ستون فقرات  جنبش آزادی خواهی را بازی میکنند. از مثال های ساده شروع کنیم. شما میتوانید بسادگی با همکاری چند دوست، عضو خانواده، همشاگردی و همکار مورد اطمینان  در محله، دانشگاه، اداره، کارخانه، مدرسه و…هسته مقاومت درست کنید.  این همکاری ساده باعث میشود که برای شرکت در اعتراضات خیابانی یا اطلاع رسانی در محله و محیط کار با همکاری و همیاری یکدیگر موفق تر و موثر تر عمل کنید. مثلا برای بخش  C.D یا اعلامیه در محل 5 نفر میتوانند با تقسیم کار و داشتن هوای همدیگر موثر تر از یک نفر عمل کنند. برای شرکت در اعتراضات گروه های 10 یا 15 نفره  بهتر میوانند از خود دفاع کنند و با تقسیم کار مراقب مزدوران باشند و یا در صورت دستگیری و  زخمی شدن یک دوست، به کمک او بشتابند.

برای روز جهانی زن  میتوان با بخش اعلامیه، به اطلاع رسانی راجع به تبعیضات متعدد نظام اسلامی بر نیمی از جمعیت کشور پرداخت. میتوان راجع به پوشش اجباری و قوانین نا عادلانه شرعی و زن ستیز حکومتی در عین اطلاع رسانی به تقویت جنبش آزادی خواهی پرداخت.

از امروز میتوان برای چهارشنبه سوری برنامه ریزی کرد.  چهارشنیه سوری میتواند زمان مناسبی برای بخش  اعلامیه،  طرح شعارها و خواسته های مردمی بصورت گسترده در تمام نقاط ایران باشد.  رژیم  ولایت فقیه بدرستی از گسترش اعتراضات و قدرت مردم  وحشت زده است.  بیاد دارم سال گذشته در شب چهارشنبه سوری بطور تصادفی کنار چند مامور که بنظر اطلاعاتی بودند  در میدانی ایستاده بودم. صحبت های آنان و رفتار آنان حاکی از نگرانی شدیدی بود که از قدرت عظیم مردم در آن شب احساس میکردند. این قدرت عظیم را میتوان جدا از واکنشهای کور و لحظه ای،  تبدیل به نیرویی موثر برای نشان دادن قدرت مردم، اطلاع رسانی و سازماندهی محله ای کرد.

تشکل کوچک و غیر رسمی شما میتواند با داشتن اهداف مشخص دراز مدت، به عنوان بخش کوچکی از جنبش، جهت رشد آگاهی خود و دیگران؛ برای گسترش اعتراضات، برنامه ریزی برای اعتصابات و همراه کردن دیگر شهروندان تلاش نماید.

فردا  روز جهانی زن است. در این روز با رساندن صدای عدالت طلبانه  زنان کشورمان، با  ترانه و ندا  و دیگر جان باخته گان راه آزادی تجدید پیمان کنیم. برای حقوق برابر و نفی انواع تبعیضات تلاش کنیم. برای رد پوشش اجباری که پاشنه آشیل نظام ولایت فقیه است مبارزه کنیم.

و پس فردا برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت  و رسیدن به بهار آزادی،  همراه  دیگر هموطنان آزادی خواه  تلاش نماییم.  با داشتن برنامه و هدف مشخص در هسته های مقاومت  خود را برای جدال قطعی با تاریکی آماده نماییم.

1. جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید

2. هسته های مقاومت مدنی.

بیژن  پوینده.

Freenet.bijan@gmail.com

https://poyandeh.wordpress.com/

Read Full Post »

.

(طرحی برای ایجاد  شبکه ایرانیان دمکرات )

(قدمی مشخص در راه تشکیل  جبهه دمکراتیک)

.

به یادبود  ساگرد  درگذشت دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی ایران

.

خلاصه  طرح:

در هشت ماه گذشته مقالات و نوشته های متعددی در رابطه با ضرورت  اتحادی فراگیر و تشکیل جبهه ای دمکراتیک  منتشر گردیده است. اتحادی که هدفش برقراری جمهوری ایران بر اساس موازین طرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاکید بر جدایی دخالت دین در امر حکومت باشد.  هدف این مقاله  ارائه یک پیشنهاد مشخص و قابل اجرا با توجه به شرایط کنونی و پراکندگی ایرانیان و تشکلات و سازمانهای علاقه مند به ایجاد  چنین  اتحادی است.

هدف ایجاد    شبکه ایرانیان دمکرات است.

1.  ضرورت تشکیل جبهه متحد آزادی خواهی:

اگر به تجربه های مهم  تاریخی کشورمان در یک صد سال اخیر (انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب 57) توجه نماییم، علل شکست ها یا  محدود بودن دستاوردهای این مبارزات در عوامل زیر مییابیم:

1. عقب ماندگی فرهنگی و سلطه فرهنگ استبدادی در اقشار وسیع جامعه  که خود را در عدم آگاهی راجع به تاریخ کشورمان و درک ریشه ای مشکلات نشان میدهد.

2. عدم وجود سازماندهی قدرتمند آزادی خواهان.

3. منافع گروهی و ملاحضات ایدئولوژیک، مذهبی  رهبران و سیاست بازانی که با تفکرات عقب مانده و یا تحلیل های نادرست خود، موانعی جدی در برابر پیروزی یا تعمیق جنبش های اعتراضی داشته اند.

4.  دخالت کشورهای دیگر در امور داخلی کشور ما بطور مستقیم و غیر مستقیم که همیشه بوسیله گروهی از ایرانیان بخاطر همسو بودن منافعشان با بیگانگان انجام گرفته ست.

از میان  4 عامل بیان شده عامل اول نقش تعیین کننده داشته و کاملا بر عوامل دیگر تاثیر گذار بوده است. سلطه فرهنگ استبدادی و استبداد سیاسی موجب عدم رشد آگاهی گسترده در جامعه و تشکیل نهاد های گسترده  مدنی گردیده.

فرهنگ استبدادی تبلور خود را در استبداد سیاسی نمایان میسازد و استبداد سیاسی به نوبه خود با  قربانی نمودن آزادی بیان و اندیشه  و ممانعت از بوحود آمدن نهادهای مستقل و گسترده مدنی  موجب  باز تولید فرهنگ استبدادی میگردد.

از این رو،  علیرغم  تلاش ها  و فدا کاریهای مکرر  بخشی از مردم و آزادی خواهان  در طول قرن گذشته، می توان ادعا کرد که به نتایجی در خور این تلاش ها دست نیافته ایم. گواه این ادعا بر سر کار آمدن  حاکمیت استبداد مذهبی پس از انقلاب 57 علیه نظام دیکتاتوری پادشاهی است. سرنگونی استبداد سلطنتی نه تنها به نفی استبداد سیاسی منجر نشد بلکه باعث  ادامه آن  و شکل گیری بدترین نوع استبداد اجتماعی و نقض مکرر ابتدایی ترین حقوق مدنی و فردی شهروندان  در سی سال اخیر گردید.

امروز شاهد شکل گیری جنبشی گسترده در برابر نظام «جمهوری» اسلامی هستیم. ایران کشوری پهناور با اقوام و گرایشات فکری متفاوت و ادیان مختلف است. دلایل شرکت بخش های مختلف جامعه در جنبش اعتراضی اخیر نیز متفاوتند. در پشت این حرکت فراگیر دستیابی به آزادی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متعددی نهفته است. از جمله:  آزادی های فردی، برابری طلبی زنان وآزادی پوشش، آزادی خواهی جوانان و دانشجویان، احقاق حقوق  قومهای ایرانی (کرد وآذری و بلوچ و…) و اقلیت های دینی، رعایت حقوق زندانیان و منع شکنجه و مجازات اعدام، دفاع از کودکان، حفظ محیط زیست (کنترل آلودگی آب وهوا،  نابودی جنگلها و تالاب ها و گونه های گیاهی جانوری…)، تغییرات اساسی در سیستم آموزشی، خواسته های صنفی و اقتصادی کارگران و کارمندان  و معلمان و خیل عظیم جوانان بیکار. عقاید  فکری که در این چنبش نقش دارند نیز متنوعند. از اصلاح طلبان دینی گرفته تا سوسیالیست های انقلابی. از  سوسیال دمکرات ها گرفته تا مشروطه خواهان،. از دمکرات های لیبرال گرفته تا   افرادی که ضرورتا گرایش به عقیده سیاسی خاصی ندارند.

از نظر عقاید دینی و فکری نیز دیندار و بی دین، شیعه و سنی، مسیحی و بهایی و زرتشتی و یهودی و دراویش شکل دهنده تنوع افکار و عقاید در کشورمان هستند.

اگر چه این جنبش یک رهبر ندارد. اما برای پیروزی و سرنگونی نظام استبدادی می باید و میتواند هدف مند و متشکل باشد.

2.  اهداف جبهه ملی ازادی خواهی:

هدف اساسی ریشه کن کردن فرهنگ دیکتاتوری و نهادینه کردن فرهنگ دمکراتیک است.  رسیدن به این هدف مستلزم وجود آزادی های سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و توسعه اقتصادی است. دستیابی به این هدف بطور بلاواسطه در شرایط وجود یک نظام استبدادی و تمامیت خواه ممکن نیست و احتیاج به دوران گذار دارد.  هدف های کلی برای این دوران گذار میباید حول برچیدن بساط دیکتاتوری با تاکید بر پرنسیب های دمکراتیک  و توجه به محدودیت های موجود باشند. این هدف ها عبارتند از:

*  کمک به رشد آگاهی با تلاش های گسترده برای اطلاع رسانی. خوشبختانه زندگی در عصر اطلاعات و پیشرفت های روزمره تکنولوژی این امر را هر روز ساده تر می سازد.

*  کمک به تعمیق مفاهیم آزادی خواهی، مفاهیم شهروندی که شامل  سه پایه: شهروند آگاه، حقوق شهروندی و مسئولیت پذیری شهروندان در رابطه با زندگی اجتماعی است.

* سازماندهی مدنی متناسب با شرایط استبداد سیاسی برای نیل به هدفها در مرحله گذار به جامعه باز و دمکراتیک.

سئوال اساسی اینجاست که چگونه می توان این حرکت پر عظمت مردمی رابطور خاص  سازماندهی نمود.

انجام این امرسه شرط  اساسی دارد:

* شفاف بودن خواسته های جنبش آزادی خواهی.

* سازماندهی متناسب با شرایط فعلی.

* هدایت موثر جنبش کنونی برای نیل به اهداف مورد تظر.

3.   خواسته های  جنبش آزادی خواهی

ازآنجایی که ریشه اصلی مشکلات و مهمترین دلایل اعتراضات  مردمی علیه جمهوری اسلامی  نفی  ابتدایی ترین آزادی های سیاسی، اجتماعی و فردی و  نقض مکرر اصول متعدد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشرو عدم وجود عدالت اجتماعی است. مطالبات جنبش ازادی خواهی میتواند حول این اصول و پیگیری این خواسته ها سازماندهی شود.

این خواسته ها عبارتند از:

1. آزادی همه زندانیان سیاسی.

2. منع شکنجه و مجازات اعدام.

3. رفع هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت، عقیده، مذهب و قومیت.

4. احترام به حقوق فردی آزادی بیان، آزادی دین و  اندیشه  و منع حجاب اجباری.

5. آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی احزاب.

6. عدم دخالت دین در امر دولت.

7. استقرار نظام جمهوری و انتخابی بودن تمام سران دولت.

8. احترام به حقوق اقوام مختلف ايرانی و حمایت از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی. واگذاری تصميم گيری های محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور و تمرکز زدایی.

9. رشد اقتصاد مولد،  با تاکید بر توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و حفظ محيط زيست.

10. روشنگری در رابطه با جنایات رژیم «جمهوری»  اسلامی در طی 30 سال گذشته. محاکمه و مجازات افرادی که در رهبری این جنایات دست داشته اند یا از عوامل اصلی جنایت و شکنجه بوده اند.

11.  اصل استقلال جنبش آزادی خواهی به این مفهوم که تحول دمکراتیک در چهارچوب نظام «جمهوری» اسلامی آمکان پذیر نیست. نقطه  اتکا اتحاد ما  براشکال متنوع مبارزات مردم در ایران و جدا از بازی های سیاسی درون رژیم است. همچنین اصل  استقلال  به مفهموم عدم  وابستگی جنبش به  قدرتهای خارجی است.

4. شیوه های سازمان دهی:

شیوه های سازماندهی با توجه به شرایط خاص ایران پیشنهاد میگردد.

در غیاب احزاب قدرتمند دمکراتیک و مردمی به سبب اختناق کنونی، بخش عمده سازماندهی در این مرحله میتواند بصورت غیر متمرکز صورت گیرد. راه حل پيشنهادی شامل بوجود آوردن  تشکلات کوچک (١ الی ۷ نفر) است که بطور مستقل ولی گسترده در محلات، ادارات، دانشگاهها، آموزشگاهها و کارخانجات … بصورت خود سازمانده و غیر هرمی شکل می گیرند. اعضای گروه با يکديگر از طريق محيط  کار، مکان تحصيل ، محيط زندگی (محله) و يا محيط خانوادگی آشنايی کامل داشته و به هم اعتماد دارند.  (تاکيد بر محدود بودن اعضا  بخاطر راحتر بودن تماس و کاهش ريسک امنيتی است). اين مجموعه وسيع وغير متمرکز از طريق ارتباطات راديو و تلويزيونی ماهواره ای وکانالهای اينترنتی و روشهای خلاق ارتباط گيری و اطلاع رسانی تبديل به يک شبکه گسترده نهادهای مردمی ميشوند.

این سازماندهی در بسیاری نقاط بصورت پراکنده  وجود دارد. تشکلات مدنی مانند گروههای زنان ، انجمن های دفاع از حقوق بشر، و حفظ محیط  زیست ، هسته های دانشجویی و کارگری  و معلمان وجود داشته و فعال هستند.

هدف مهم اما،  بهم پیوستن این حلقه ها و جهت دار کردن فعالیت ها در چهارچوب یک برنامه مشخص و موثر می باشد.

روش ها:

دفاع از حقوق انسانی هر هموطنی که مورد تعرض نظام «جمهوری» اسلامی قرار گیرد فارغ از عقیده سیاسی یکی از وظایف شبکه خواهد بود.   برخی تلاش های شبکه در راه مبارزه  با خفقان و  خواسته های جنبش میتواند همسو با دیگر نیروهای سیاسی از جمله بخشی از اصلاح طلبان شود. از طرف دیگر باید مراقب نیروهایی بود که هدفشان استفاده از کارت جنبش برای بازگشت به قدرت و حفظ ساختار حکومت مذهبی و یا هر نوعی  دیگر از استبداد است.

برای نیل به این هدف میباید بر اصول و موازین دمکراتیک تاکید نمود و خصوصیات فرهنگ استبدادی در افکار، گقتار و کردار جمعی ما باز شناخت.

مشترک بودن بعضی خواسته ها و مبارزه مشترک در برابر قدرت حاکم نباید به معنی  عدم داشتن هدف و برنامه روشن و سازماندهی قدرتمند در میان ایرانیان دمکرات و سکولار باشد. چرا که در آنصورت ایرانیان دمکرات تبدیل به زائده دیگر نیرو ها شده و امکان تحول دمکراتیک  و گذار به نظام جمهوری فارغ از انواع تبعیصات  موجود کم رنگ میگردد.

محور اصلی تلاش ها اتکا به قدرت خلاق احاد مردم ایران برای تشکیل نهاد های متنوع مدنی و گذار از رژیم استبدادی به  نظا م جمهوری خواهد بود. مبارزات  جبهه دمکراتیک در عرصه های  سیاسی، فرهنگی،  اقتصادی و دیپلماتیک پیش میروند. مرکز اصلی تلاشها:

گسترش اعتراضات  با اتکا به شیوههای متنوع سازماندهی و اعتراضات  مدنی در  محله ها، ادارات، کارخانه ها، دانشگاهها،مدارس و … برای فلج کردن کامل نظام ولایت فقیه با حداقل هزینه است.

برای مبارزه با  نظام استبدادی  نظامی مذهبی کنونی که کنترل  منابع عظیم طبیعی و انحصار رسانه ای، ابزارهای متعددی برای سرکوب در اختیار دارد، میباید قدرتمند بود.. دفاع از خود و سعی در خنثی کردن مزدوران به معنی خشونت طلبی نیست. هدف شهروند بودن، تلاش برای کسب و حفظ حقوق انسانی مان و تبدیل این تلاش بصورت بخشی از فعالیت های روزمره است.

5.  طرح  شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار:

با توجه به  شرایط فعلی وجو اخنتاق در ایران امکان  گرد هم آیی  طیف های مختلف ایرانیان دمکرات و سکولار در یک نقطه و در یک زمان مشخص ناممکن  است.  اما  با استفاده از تجربیات جنبش کنونی در 8 ماه گذشته، میتوان  شبکه ای گسترده با استفاده از فضای مجازی ایجاد کرد. با این هدف که ارتباطات بین ایرانیان دمکرات برای طرح و گفتگو در رابطه با برنامه و شیوه های سازماندهی تقویت و منظم و منسجم گردد.

سپس  این شبکه در طی روندی  دارای قدرت سازماندهی قابل توجهی شده و زمینه ای برای تشکیل جبهه ای گسترده و  دمکراتیک را ایجاد نماید.

این شبکه در عین حال،  میتواند با متحد کردن صداهای متعدد اما متفرق آزادی خواهان در شرایط کنونی نقشی موثر در بیان خواسته ها  وکمک به  سازماندهی اعتراضات داشته باشد. برای مثال روز جهانی زن در راه است. سپس چهارشنبه سوری و …. در این شرایط اگر بجای صداهای  جدا از هم یک صدا شویم و قادر باشیم برنامه ای مشترک داشته باشیم. میتوانیم جنبش  آزادی خواهی را بطور موثر تری  یاری رسانیم.

.5.1 اولین پایه شکل گیری شبکه، قبول خواسته های طرح شده تحت عنوان برنامه کلی  اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولاراست.

.5.2 عضویت در شبکه بصورت فردی خواهد بود. تنها معیار عضویت در این شبکه قبول اصول برنامه جنبش آزادی خواهی بعنوان هدف های کنونی جنبش آزادی خواهی است.

.5.3. قدم بعدی اعلام حمایت گروهها و اشخاص ازشبکه و ابراز تمایل برای ایجاد اتحاد دمکراتیک در سایت های سازمانی،  گروهی و یا وبلاگ های شخصی است. هر فرد یا  گروهی میتواند توضیحات  و یا نکات مهمی را که در رابطه با  این برنامه کلی لازم میبیند، در سایت خود اضافه نماید. سپس  با قرار دادن لوگوی شبکه » اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار، عضو این شبکه شود. (طرح لوگو  موقتی و برای شروع کار پیشنهاد شده. هموطنان خلاق و هنرمند میتوانند طرح های دیگری را پیشنهاد نمایند).

5.4.  تاکید اصلی در این شبکه، برعدم وجود «رهبری هرمی» و اتکا به خرد جمعی است. لزومی برای دنباله روی اقلیت از اکثریت وجود ندارد.

5.5. سایت های عضو میتوانند بعد از قرار دادن لوگو و برنامه درسایت خود، بخشی  از سایت را به مباحث نظری  و عملی در رابطه با اهداف جنبش اختصاص دهند. این بخش میتواند؛ شامل موضوعات نظری در رابطه با مسائل مهم، برنامه جمهوری خواهی، نوع جمهوری (فدرال …)، مکانیزم های کنترل قدرت؛ برنامه های اقتصادی برای بوجود آوردن اقتصاد مولد و چند محصولی، رشد موزن مناطق مختلف؛ سیاست های فرهنگی و… باشد. بخش عملی شامل بررسی موضوعات روز، برنامه ریزی و پیشنهادات برای سازماندهی  اشکال متنوع مبارزه میگردد.

در این مرحله مجموعه ای ازسایت ها، عضو شبکه شده  ولی ارتباط تعریف شده ای بین آنها وجود ندارد. این کار امروز میتواند  براحتی در مورد بلاگ های شخصی و در عرض چند روز در رابطه با سایت های سازمانهای سیاسی  بعد از تبادل نظر گروهی بوجود آید.

5.6. در مرحله بعدی سایت های   شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار، همدیگر را پیدا میکنند. در این مرحله مجموعه های فعال و علاقه مند با همدیگرارتباط برقرار میکنند.  با شکل گیری نظرات و درجه علاقه به تشکیل چنین شبکه ای، در روندی نسبتا کوتاه میتوان چند سایت مادر( یا اصلی) را شناسایی کرد و یا  تشکیل داد. در این حالت بسیاری از سایت های شخصی به سایت های اصلی متصل شده و شبکه شکل میگیرد. همچنین  مجموعه اعضایی که شناخت لازم از همدیگر پیدا میکنند میتوانند مبادرت به ایجاد وبلاگ جمعی نمایند. در چنین روندی، با تبادل نظرات و تصمیم گیری های جمعی، زمینه برای ایجاد جبهه ای، با انتخاب  شورای هماهنگی ( اعضا فعال و صاحب نظر) میتواند شکل گیرد.

بدین ترتیب یک شبکه ارتباطی و گسترده خود سازمانده  جهانی بدون احتیاج به جلسات طولانی و بحث های خسته کننده میتواند حول یک برنامه مشترک و مشخص در مدت کوتاهی ایجاد گردد.

سیستم رای گیری در رابطه با برنامه ریزی ها و جهت گیری های سیاسی میتواند با استفاده از رای گیری های الکترونیک در سایت های اصلی بوسیله اعضا براحتی انجام گیرد. در اینصورت رای گیری مستقیم بدون احتیاج به جلسات طولانی، پس از مطالعه نظرات و پیشنهادات بسرعت انجام میشود.

5.7. در صورت وجود اکثریت هم نظر راجع به یک موضوع، کل مجموعه میتواند  بیانیه  صادر کند و یا  از برنامه و سیاست خاصی حمایت نماید.  سپس متناسب با نیروی سازماندهی شده و یا نیروهایی که با نظر خاص شبکه موافقند، آن برنامه واقعیت اجرایی پیدا میکند.

5.8. هر سایت گروهی، سازمانی و شخصی میتواند  بسادگی جزیی از شبکه شود و با شبکه همکاری نماید. مسلما هر سازمان و گروهی که با شبکه همراهی میکند در عین حال میتواند پیگیر هدف های خاص سازمانی و تشکیلاتی و فردی خود بطور مستقل باشد. اگرچه این هدف های خاص سازمانی نمیتوانند در تضاد باخواسته های مورد قبول اعضا شیکه باشد.

6. اهداف شبکه اتحاد ایرانیان دمکرات و سکولار:

6.1.  تشکیل و گسترش هسته های مقاومت و تشکلات مدنی. این هسته ها بخش فیزیکی واصلی شبکه را در ایران تشکیل داده  در جهت پیشبرد خواسته های جنبش آزادی خواهی با توجه به توان و موقعیت خود فعالیت میکنند. این  تشکلات در هر مرحله با توجه به نیازهای جنبش فعالیت های خود را در حد توان سازمان میدهند.  عملکرد شان به مبارزه با دیکتاتوری در این مرحله محدود نمیشود.در مرحله گذار،  به حفظ امنیت و آرامش یاری میرسانند. با  باز شدن فضای سیاسی میتوانند تبدیل به عناصر  تشکیل دهنده سازمانهای سیاسی نوین گردند و  یا یه احزاب و سازمانهای دمکراتیک بپیوندند.  در واقع حفظ دست آورد های جنبش  و تعمیق مبارزه برای نهادینه شدن فرهنگ دمکراتیک در فردای سرنگونی نظام ولایت فقیه رابطه مستقیم با قدرت احزاب و سازمان های دمکراتیک  خواهد داشت.  در دوران استقرار آزادی و نظام جمهوری، وظایف ارگان های پایه ای مدنی  در کنار تلاش برای سازندگی، جلوگیری از تمرکز قدرت بیش از حد و سو استفاده رهبران احزاب سیاسی در قدرت از قدرت است.

6.2. ایجاد شبکه ارتباطی مجازی و رادیو تلویزونی و کانالهای متنوع  و موثر ارتباطی و اطلاع رسانی.  پیشنهادهای دقیق تری در رابطه با شبکه مجازی وجود دارد که  بعدا به اطلاع میرسد.

6.3.  تبادل نظر در رابطه با تدقیق هدف ها، شیوه های سازماندهی و برنامه ریزی برای اشکال متنوع  و موثر مبارزه در ایران و حمایت حقوقی، سیاسی، حقوق بشری و مادی از این مبارزه در خارج از ایران.

6.4.  ایجاد مجموعه ای از مقالات و نظرات در سایت های شبکه با دسته بندی خاص موضوعی برای ارایه نظرات. گفتگو و بحث در باره آنها.

6.5. تلاش در جهت ایجاد جبهه  دمکراتیک برای مبارزه در راه استقرار نظام جمهوری بر اساس اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ جدایی امر مذهب از دولت.

نکته اساسی سازماندهی مبارزه برمبنای قرار دادن نيروی عظيم ولی پراکنده مردمی در يک چهارچوب منطقی و»خود سازما نده»  و تبديل آن به يک نيروی موثر و کارآمد است. مهمترین ضامن پیروزی جنبش آزادی خواهی در مرحله اول درجه آگاهی و در مرحله دوم قدرت سازمان یافته آن است. هر چه سازماندهی ما قدرتمند تر باشد، سختی ها و هزینه ها برای این دوران گذار کمترخواهد بود. هر فردی نقش خود را در اين چرخه گسترده مبارزه مدنی برای  احقاق حقوق خويش و تاثير گذاری برای ساختن جامعه ای بهتر پيدا می کند.  کسانی  ممکن است دو ساعت در هفته و عده ای چهل  ساعت در هفته در اين راه تلاش نمايند. از مبارزه منفی،  تا پخش اعلاميه در محل کارو محله. از ارائه مقالات کارشناسانه تا تلاش در برای سازماندهی اعتصاب. همه وهمه حلقه هايی کوچک اما مهم هستند.  با پيشرفت مبارزه قدرت استبداد ضعيف شده و دايره آزادی گسترش می يابد. در آن شرايط نهاد های کوچک در ارتباط مستقيم تری با هم قرار گرفته ونهاد های وسيع تری برای هماهنگی شکل خواهند گرفت .

7. قدم های بعدی:

* در صورت موافقت با اصول این طرح میتوانید  لوگو و برنامه پیشنهادی شبکه ایرانیان دمکرات و سکولار را در سایت خود قرار دهید. در صورت تمایل، نکات اصلاحی و یا  نظرات انتقادی خود را نسبت به برنامه عنوان نمایید. سپس در رابطه با هدف ها  و موضوعات  روز و برنامه های جنبش میتوانید بخشی از سایت را به نوشته ها و  مقالات در این باره اختصاص دهید.

* امکانات نگارنده در پخش گسترده این نوشته محدود است. با همیاری شما در انتقال این نوشته به دوستان و بلاگ های هموطنان دمکرات و سکولار، زمینه شکل گیری شبکه گسترده ای را برای  همکاری موثر در راه خواسته های دمکراتیک بوجود میآورید.

* هر عضو شبکه میتواند با اطلاع رسانی راجع به هدف های  شبکه، جنبش آزادی خواهی را یاری نماید. دامنه فعالیت هر فرد  یا سایت خبری و یا سازمان سیاسی متناسب با امکانات فرد و مجموعه از طرف خود فرد یا تشکل مدنی یا سازمان سیاسی تعیین میشود.

* محور اصلی سازماندهی در ایران  با توجه به شرایط کنونی هسته های مقاومت و تشکلات مدنی است. این تشکلات میتوتند بوسیله شما در محله، دانشگاه، اداره، کارخانه، مدرسه یا  پادگان شما،  بصورت غیر رسمی با همکاری چند دوست، عضو خانواده، همشاگردی و همکار مورد اطمینان ایجاد گردد. هر تشکل کوچک بطور مستقل و خود سازمانده میتواند حول برنامه های شبکه سازماندهی نماید. اعضا این تشکلات با همفکری و تقسیم کارمیتوانند  برای شرکت موثر در اعتراضات خیابانی، برنامه ریزی اعتصابات، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی؛ مبارزه علیه انواع تبعیضات،  آگاهی رسانی راجع به هدف های جنبش و… فعالیت نمایند.

* پیشنهادات و انتقادات خود را در رابطه با این طرح ارسال فرمایید. امید  بر این است که  با تلاش برای ایجاد بدیلی دمکراتیک و قدرتمند؛ با حداقل هزینه و زمان زمینه  استقرار نظامی دمکراتیک   امکان پذیر گردد.

بیژن  پوینده.

Freenet.bijan@gmail.com

https://poyandeh.wordpress.com/

کلمات کلیدی:

شبکه ایران دمکرات سکولار جنبش آزادی خواهی  جبهه متحد آزادی خواهان  بدیل قدرتمند دمکراتیک  جمهوری ایران سازمان دهی ارگان های مدنی  جدایی دین از دولت  آزادی خواهی نهادینه شدن آزادی  فرهنگ استبدادی خرد جمعی توسعه پایدار تمرکز زدایی اعتصاب اعتراضات اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی پوشش حکومت دینی دین حکومتی استبداد دینی

اصلاح ناپذیری نظام های تمامیت خواه استبدادی فقر فرهنگی فرهنگ استبدادی دوران گذار تحول دمکراتیک

.

Read Full Post »

در چند ماه گذشته پیشنهادها  و انتقادهایی در رابطه با نحوه مدیریت و اعمال قوانین سایت بوسیله مسئولین سایت از طرف کاربران مطرح گردیده. این انتقادات در رابطه با شفاف نبودن بعضی قوانین  و شیوه های تصمیم گیری مسئولین در رابطه با تخلفات  احتمالی کاربران از این قوانین بوده است. لازم میدانم قبل از طرح این انتقادات، چندین نکته را عنوان نمایم:

1. سایت “بالاترین” در شرایط کنونی، نقش مهم و با ارزشی در اطلاع رسانی راجع به مسائل سیاسی کشورمان دارد. این سایت همچنین مکانی برای معرفی وبلاگ های متعدد با ایده ها و نظرات متنوع بوده. در نتیجه امکان ایجاد گفتگو و تبادل نظرات در مورد موضوعات  پر اهمیت از نظر کاربران بوجود آمده.  من بسهم خود از مدیریت سایت و دوستان خلاقی که با استفاده از تکنولوژی موجود این امکان  با ارزش را برای ما بوجود آورده اند تشکر میکنم.

2. از طرف دیگر تعداد  قابل توجهی از کاربران ، در باره بعضی قوانین سایت و شیوه اعمال این قوانین انتقادات موجهی را طرح نموده اند. از جمله عدم شفافیت  قوانین   در خصوص تخلفات و معیارهای تصمیم گیری مسئولین  در مورد بسته شدن موقت یا دائمی حساب کاربران.

3. انتقادات  دیگری نیز  در رابطه با دلایل عدم عضو گیری جدید، منابع مالی برای مدیریت و سازماندهی سایت و عدم پاسخگویی مناسب به انتقادات و پیشنهادهای کاربران وجود دارد.

“بالاترین” از نظر حقوقی سایتی شخصی است و مالک مشخصی دارد. اما واضح است که ارزش و اهمیتش با فعالیت کاربران آن معنی پیدا میکند. کاربران  با اطلاع رسانی در رابطه با خبر های متعدد از اقصی نقاط جهان،  نوشتن مقالات و تبادل نظر و گفتگو راجع به موضوعات طرح شده، نقشی تعیین کننده در شکل گیری، هویت  و درجه اهمیت “بالاترین” دارند.

با توجه به تنوع نظرات و موضوعاتی که هر روز در بالاترین طرح میشوند؛

با توجه به این واقعیت که  بخش قابل ملاحظه ای از ترافیک “بالاترین” در رابطه با جنبشی گسترده، آزادی خواهانه و برابری طلب در کشورمان  معنی پیدا کرده:

وجود معیارها و قوانین دمکراتیک در رابطه با شیوه مدیریت و اعمال قوانین  در بالاترین اهمیتی مضاعف پیدا میکند.  وجود قوانین  شفاف و مدیریت عادلانه و دمکراتیک سایت باعث ارتقا کیفیت،  حس تعلق خاطر کاربران به سایت و در نهایت موفقیت دراز مدت “بالاترین”  خواهد شد.

توجه داشته باشیم که  تکنولوژی با شتاب هر روز تغییر میکند. آنچه که در دراز مدت ارزش و کیفیت و محبوبیت این سایت و سایت های مشابه را تعیین میکند، توانایی رسانه در جلب اعتماد مخاطبان و درمورد “بالاترین”  حس اعتماد و تعلق مخاطبان و کاربران فعال، خلاق یا صاحب فکر و اندیشه است.

بنابراین  از مدیریت  ”بالاترین” تقاضا میشود:

برای احترام به  تلاشهای جمعی کاربران و با توجه به شرایط حساس کنونی برای بهبود  کیفیت سایت  به خواسته های موجه و دمکراتیک کاربران توجه نمایند. بدیهی است که کاربران مسولیت پذیر نیز تلاش خواهند نمود که با همکاری و همیاری از جهات مختلف سایت”بالاترین” را مورد حمایت قرار دهند.

در این رابطه خواسته های زیر که حاصل تبادل نظر با عده ای از کاربران است را اعلام مینمایم. مسلما دوستان دیگر میتوانند در نوشته های دیگر و یا اعلام نظرات در این لینک پیشنهادات و نظرات را تصحیح یا تکمیل نمایند:

1. حساب چند کاربر فعال  و با ارزش بالاترین  اخیرا مسدود گردیده است.  با توجه به توضیحات فوق در مورد غیر شفاف بودن قوانین و شیوه تصمیم گیری؛ تقاضا مشود حساب این کاربران باز شود.

2. طرح  تفضیلی پیشنهادها  و انتقادات در حوصله این نوشته نیست. تقاضا میشود  فورومی در بالاترین برای بحث و تبادل نظر راجع به مشکلات و چااش های مدیریت سایت؛ گزارش دوره ای به کاربران راجع به طرح ها و پروژه ها،  و ابراز انتقادات و پیشنهادهای کاربران در جهت دمکراتیزه نمودن و ارتقا کیفیت “بالاترین” ایجاد گردد. آنچه که حائز اهمیت است مشارکت  کاربران در تعریف و اجرای قوانین سایت است.

با شفاف شدن قوانین و شیوه های  بررسی مشکلات به شیوه ای عادلانه، مشکلات و تنش ها بین کاربران، و بین کاربران و مدیریت سایت کم شده و انرژی کاربران و مدیریت “بالاترین” متوجه موضوعات بسیار مهم تر در شرایط کنونی میگردد.

با امید به اینکه نواقص و کمبودها در رابطه با قوانین و سیاست های “بالاترین” با اتکا به خرد جمعی و هماهنگی با مدیریت سایت، بررسی و حل و فصل گردد و با امید به اینکه باسعی در  نهادینه نمودن معیارهای دمکراتیک و احترام به تنوع نظرات در این فضای مجازی، حسن نیت خود را در رابطه با  شعارهای آزادی .خواهانه و عدالت طلبانه در مقیاسی وسیع تر در عمل به اثبات برسانیم

بیاد داشته باشیم:

قدرت پیش حد= سو استفاده از قدرت= دیکتاتوری
این اصل بدون برو بر گرد تاریخی از خصوصیت انسانها ناشی میشود.
سیستم های دمکراتیک برای جلو گیری از فساد و رشد زور گویی تاکید بر محدود کردن قدرت بیش از حد فردی یا گروهی دارند.

بیژن پوینده

11  اسفند 88


Read Full Post »